Eigenaar Balans: Henny Krom

Henny Krom

Henny Krom

In 2003 ben ik Boekhoudopleidingen Balans gestart vanuit huis. Omdat het aantal cursisten snel toe nam, heb ik in 2007 een bedrijfspand gekocht aan de Merwedestraat in Alkmaar. Vele jaren hebben daar vele cursisten hun opleidingen BKB, BKC, PDB, MBA, VBA, PDL en VPS gevolgd en succesvol afgerond.

De laatste jaren heb ik gemerkt dat veel cursisten graag individueel lessen volgen. De cursist kan dan in eigen tempo de stof doorwerken. Natuurlijk blijft ook bij deze vorm de persoonlijke begeleiding en de (e-mail) ondersteuning belangrijk.

De laatste tijd verzorg ik de individuele begeleiding online. Hierbij blijven de voordelen van de persoonlijke begeleiding en het eigen tempo. Een bijkomend voordeel is dat je als cursist niet hoeft te reizen.

Bij de lessen gebruik ik studiemateriaal dat ik zelf heb geschreven en uitgegeven is door Convoy Uitgevers bv. Dit zorgt voor enthousiaste cursisten die de stof beter opnemen en voor goede examenresultaten.

Naast het geven van lessen ben ik ook corrector van diverse examens en stel ik examenopgaven samen.